1.      ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η EasyWatch security  και οι συνεργάτες της, έχουν πρακτική εμπειρία στην προετοιμασία, εγκατάσταση και εφαρμογή σχεδίων ασφαλείας, στην γενικότερη οργάνωση και εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, σε θέματα ασφαλείας, σε επεξεργασία θεμάτων διεθνούς ασφαλείας, στη μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση, αξιοποίηση, παρακολούθηση και εκτέλεση σχεδίων ασφαλείας, προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων, συστήματα ασφαλείας συναγερμού.

1.1. ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ

Η EasyWatch security, πρωτοπόρος σε θέματα ασφαλείας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστασίας και φύλαξης οικογενειών και μελών αυτής.

Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε, προστατεύομαι τους αγαπημένους ανθρώπους σας και σας προσφέρουμε ασφάλεια.

1.2. ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

Το προσωπικό που εκτελεί τις φυλάξεις χώρων, επιλέγεται από τα στελέχη της εταιρείας με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια.

Κριτήρια πιο αυστηρά από αυτά που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Ο λόγος είναι, για να παρέχει πραγματική ασφάλεια.

Στόχος είναι το προσωπικό αυτό να καλύπτει, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, τις ξεχωριστές και μοναδικές ανά πελάτη ανάγκες ασφαλείας.

Με σεμινάρια σε κάθε περίπτωση και έχοντας την συνέπεια εκ μέρους της εταιρείας. Επίσης με την ευελιξία ως προς την προσαρμογή των επιπέδων ασφαλείας στις απαιτήσεις της κάθε αποστολής ξεχωριστά.

Το προσωπικό ασφαλείας στατικών φυλάξεων, μετά από την αρχική του αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τα στελέχη της εταιρείας μας πριν την πρόσληψη τους, αξιολογείται εκ νέου, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.

Ειδικότερα, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται διαρκώς διάφοροι παράμετροι όπως π.χ.  η ψυχραιμία, η εμφάνιση, το θάρρος, η εντιμότητα κ.λπ. Που είναι σημαντικά για την επιτυχής  εκτέλεση του έργου.

Η απόδοση του προσωπικού ελέγχεται καθημερινά από εσωτερικά εξειδικευμένα στελέχη μας, από περιπολίες των εποπτών και από εφόδους των επικεφαλής τμημάτων.

Εξάλλου η EasyWatch security, εκπαιδεύει διαρκώς τα στελέχη της, στις νέες τεχνολογίες ασφαλείας, αλλά και στις τεχνικές που αναπτύσσονται διεθνώς, έτσι ώστε να διατηρεί πάντα ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης και γνώσης που μετουσιώνεται σε καθημερινή πρακτική.

1.3. ΣΥΝΟΔΕΙΑ V.I.P/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με υψηλό αίσθημα ασφαλείας καθώς και ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών, μπορούμε να εξαλείψουμε κάθε ανασφάλεια σας. Επιφανή πρόσωπα εμπιστεύονται και επιλέγουν της υπηρεσίες της EasyWatch security, για την προσωπική τους προστασία. Για την ασφαλή μεταφορά τους, η εταιρεία παρέχει ειδικά εξοπλισμένα μέσα μετακίνησης, ενώ το προσωπικό εκπαιδεύεται σε κάθε σενάριο κινδύνου, ειδικά για κάθε περίπτωση.

Το προσωπικό φύλαξης V.I.P αποτελείται από άντρες και γυναίκες εκπαιδεύεται για την κάθε περίσταση ξεχωριστά και κατά περιοδικά διαστήματα.

1.4. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

Τα οχήματα της EasyWatch security, κινούνται όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, ελέγχοντας από κοντά την κατάσταση στους φυλασσόμενους χώρους, συντονίζοντας με το κέντρο ελέγχου και ενημερώνοντας συνεχώς, λαμβάνοντας οδηγίες χειρισμού κάθε επείγουσας κατάστασης.

1.5. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η άμεση επέμβαση και περιπολία παρέχεται κατόπιν συνεννοήσεως και εκτίμησης, βάση των αντικειμενικών αναγκών σας.

Συμπληρωματικά με την υπηρεσία του κέντρου λήψης σημάτων, σε περίπτωση περιστατικού, εκτός από την εφαρμογή τον τυπικών διαδικασιών (τηλεφωνά ανάγκης και άμεσης δράσης), υπάρχει δυνατότητα να αποστέλλεται επανδρωμένο όχημα στο χώρο παραβίασης. Ανάλογη διαδικασία πραγματοποιείται, για απειλής κατά ζωής όπου δίνεται η δυνατότητα μέσω μποτών πανικού να υπάρξει άμεση επέμβαση όπου ο χρήστης, ενημερώνει δίνοντας σήμα κινδύνου για άμεση επέμβαση.

1.6. ΦΥΛΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η φύλαξη εταιρειών και οι στατικές φυλάξεις επιχειρηματικών χώρων αποτελούν έναν από τους κυρίους τομείς δραστηριότητας της EasyWatch security. Χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό μας, στην εμπειρία αλλά και στα τελευταίας τεχνολογίας μέσα ασφαλείας και προστασίας, εγγυόμαστε την αποφυγή και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε κινδύνου.

Οι έμπειροι επαγγελματίες της EasyWatch security αφού πραγματοποιήσουν λεπτομερή έλεγχο στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της εταιρείας σας, θα χαρτογραφήσουν τις εγκαταστάσεις και θα διαμορφώσουν εξειδικευμένο σχέδιο ασφαλείας το οποίο θα ακολουθούν οι εκάστοτε φύλακες.

Το προσωπικό φύλαξης, βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση, είναι ένστολο και φέρει χαρακτηριστικά διακριτικά στη στολή του. Ακόμα και η εικόνα μιας καλά προστατευμένης  επιχείρησης συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά.

1.7. ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ασφάλεια των επιχειρήσεων όπως και των φυσικών προσώπων, των εργαζόμενων σε αυτές, είναι σήμερα πρωταρχικό μέλημα κάθε εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά καταστήματα. Τόσο το εμπόρευμα και ο εξοπλισμός όσο και η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να εξασφαλίζεται με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο.

Η EasyWatch security παρέχει υπηρεσίες φύλαξης καταστημάτων απρόσκοπτα και με συνέπεια, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους όσο και μετρά το πέρας αυτής. Το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό μας, με κατάλληλη στολή εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό, βρίσκεται διακριτικά στο χώρο, κάνοντας όμως σαφή και αποτελεσματική την παρουσία του, επεμβαίνοντας άμεσα όταν χρειαστεί.

1.8. ΦΥΛΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αναλαμβάνουμε στατική φύλαξη βιομηχανικών χώρων σε οποιαδήποτε περιοχή. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, βρίσκεται μόνιμά σε γρήγορή και εγγυάται την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε κινδύνου. Τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν απαραιτήτως είναι:

-                  άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας

-                  εκπαίδευση σε ανίχνευση κινδύνου και απειλής

-                  λευκό ποινικό μητρώο

-                  εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών π.χ. πυρκαγιά

Η στατική φύλαξη των βιομηχανικών χώρων εκτός από παρεμβατικό έχει επιπλέον προληπτικό χαρακτήρα. Η φυσική παρουσία λειτουργεί αποτρεπτικά. Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και τα συστήματα ασφαλείας των χώρων. Πραγματοποιούνται  καταγραφές στο βιβλίο συμβάντων και έλεγχος εισόδου - εξόδου.

1.9. ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων συναυλιών σε ανοικτούς χώρους, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των παραβρισκόμενων.

Προτεραιότητα μας στην κάλυψη συναυλιακών χωρών είναι η ασφάλεια και η ορθή διαχείριση του πλήθους. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να διαχειριστεί την ακεραιότητα χιλιάδων συγκεντρωμένων ατόμων χάρη στην πιστή  τήρηση του πλάνου ασφαλείας, στη διαρκή παρακολούθηση και πρόληψη οποιουδήποτε περιστατικού αλλά και στον άψογο συντονισμό για την επίλυση προβλημάτων.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

-                  επιτήρηση του χώρου στάθμευσης

-                  παρουσία προσωπικού και ασφάλεια στα εκδοτήρια εισιτηρίων

-                  έλεγχος εγκαταστάσεων για την αποφυγή έκνομων ενεργειών

-                  εξασφάλιση ιδιωτικότητας και προστασίας των διοργανωτών, καλλιτεχνών, παραγόντων της εκδηλώσεις

-                  πρότερη συνεργασία με τους τεχνικούς κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης και  της διεξαγωγή της

-                  διαχείριση του πλήθους.

Υπάρχει δυνατότητα εκφώνησης μελέτης ασφαλείας που να λαμβάνει υπόψιν όλους τους παράγοντες και την ασφάλεια τους (κοινό, καλλιτέχνες, V.I.P., ηλεκτρονικά συστήματα εισόδου – εξόδου)

Η φύλαξη  συνέδριων σε ιδιωτικό ή δημόσιο  χώρο επιτυγχάνεται διακριτικά με προσωπικό είτε ένστολο είτε χωρίς διακριτικά.

Το σχέδιο ασφαλείας εκτός των άλλων περιλαμβάνει την ομαλή εκκένωση του χώρου, την απρόσκοπτη χρήση χώρου στάθμευσης και την απομάκρυνση μη εξουσιοδοτημένων ανθρώπων καθώς και την βοήθεια ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Σε συνεργασία με το φορέα της εκάστοτε διοργάνωσης, δύναται η κάλυψη με κάμερες και άλλων τεχνικών μέσων όπου είναι αναγκαίο.

1.10.        ΦΥΛΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΡΑΔΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Η φύλαξη ξενοδοχειακών μονάδων αναλαμβάνεται λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τις ανάγκες τον καταλυμάτων και τις ιδιαιτερότητες των φιλοξενούμενων.

Η παροχή της υπηρεσίας με στατική φύλαξη επικουρούμενη με τα ηλεκτρονικά μέσα προστασίας καλύπτει την πλειονότητα των περιπτώσεων που απαιτείτε να ελεγχθούν. Επίσης λαμβάνονται υπόψιν και οι εθνότητες των διαμενόντων και συνυπολογίζονται οι απειλές που αντιστοιχούν σε αυτές.

Σχετικά με την παροχή νυχτερινής υποδοχής υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού, εμπείρου και πιστοποιημένου φύλακα ο οποίος με βάση την υποδοχή θα παρέχει τις βραδινές υπηρεσίες και παράλληλα  θα εποπτεύει την εγκατάσταση σύμφωνα με το αντίστοιχο πλάνο ασφαλείας.

1.11.        ΦΥΛΑΞΗ V.I.P ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η προστασία-φύλαξη σημαντικών  προσώπων απαιτεί ειδικούς και ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς. Στην EasyWatch SECURITY διαθέτουμε εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα και εγγυόμαστε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με ακρίβεια, συνέπεια και απόλυτη εχεμύθεια. Τα στελέχη μας έχουν ευελιξία ως προς τα προγράμματα φύλαξης που απαιτούνται και πάντοτε συζητούν και ανανεώνουν το πλάνο ασφαλείας ώστε να ανταποκρίνεται δυναμικά στην καθημερινότητα του φυλασσόμενου προσώπου όπως αυτή εξελίσσεται καθώς και στις ανάγκες του.

1.12.        ΦΥΛΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Παρέχονται εξειδικευμένα στελέχη που τοποθετούνται σε κέραιες θέσεις κατά τις υπόδειξης του υπευθύνου ασφαλείας του αθλητικού σωματείου φέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εκφώνησης σχεδίου για τον έλεγχο πρόσβασης και την αποφυγή εισόδου εντός των εγκαταστάσεων ατόμων που δεν έχουν το απαραίτητο έγγραφο εισόδου (εισιτήριο, πρόσκληση κ.λπ.).

1.13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ Κ9

1.13.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΩΝ Κ9 ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η παροχή εκπαιδευμένου σκύλου με πιστοποιημένη εκπαίδευση, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που απαιτούνται, έχει εφαρμογή σε ποικίλα πεδία διερεύνησης απειλών.  Ο σκύλος συνοδεύεται από αντίστοιχο στέλεχος ασφαλείας και συνεργάζεται άψογα μαζί του για την αποτελεσματική και ποιοτική κάλυψη των αναγκών φύλαξης (π.χ. περιπολία, ανίχνευση εκρηκτικών, ναρκωτικών ή ανθρώπων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης).

1.14. ΦΥΛΑΞΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Η υπηρεσία προσφέρεται ως στατική φύλαξη, περιπολία άμεση επέμβαση συνδυαστικά  ή μεμονωμένα. Σε εγκαταστάσεις που είναι σχεδόν διαδοχικές γεωγραφικά. Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικών μέσων επιτηρήσεις. Κατά την φύλαξη υπάρχει τακτική και περιοδική ανταλλαγή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εγκαταστάσεών με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη της περιοχής. Επιδιώκεται η γνωριμία των γειτόνων με τους φύλακες ώστε να επισημαίνονται μη αναγνωρίσιμη παραβρισκόμενη και να εποπτεύονται επιστάμενα.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Στην EasyWatch χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων, την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, αλλά και για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία και απροβλημάτιστη εμπειρία περιήγησης. 

Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεστε την τοποθέτησή τους.